Skip to main content

Nederland, koploper in internet, maar ook kwetsbaar voor hacks

Nederland is een van de meest ver ontwikkelde landen op het gebied van internet. We zijn koploper in het gebruik van internet en hebben een sterke digitale infrastructuur. Dit maakt Nederland echter ook een aantrekkelijk doelwit voor hackers.

In de afgelopen jaren zijn er talloze bedrijven in Nederland getroffen door beveiligingslekken en hacks. Zo werden in 2022 de gegevens van miljoenen klanten van KPN, ABN Amro en ING gestolen. Ook de overheid wordt regelmatig aangevallen, waardoor gevoelige informatie in verkeerde handen kan vallen.

Deze hacks hebben een grote impact op de getroffen bedrijven en organisaties. Ze leiden tot imagoschade, financiële kosten en in sommige gevallen zelfs tot het verlies van klanten. Ook voor de Nederlandse samenleving als geheel zijn de gevolgen groot. Hackers kunnen gevoelige informatie gebruiken om chantage uit te oefenen of om aanslagen te plegen.

Het is duidelijk dat Nederland zich beter moet beschermen tegen hacks. Bedrijven en organisaties moeten hun beveiliging op orde hebben en moeten zich bewust zijn van de risico's. Wij spelen daarbij graag een rol door mee te helpen om de digitale infrastructuur te versterken en bedrijven te ondersteunen bij het verbeteren van hun beveiliging.

Enkele concrete maatregelen die genomen kunnen worden om Nederlandse bedrijven en organisaties beter te beschermen tegen hacks zijn:

  • Geef trainingen aan elke medewerker in het veilig omgaan met privacy gevoelige informatie en het veilig houden van de eigen ict.
  • Bedrijven en organisaties moeten hun software en hardware up-to-date houden en zorgen voor actuele en betrouwbare back-ups.
  • Maak gebruik van sterke wachtwoorden verplicht en gebruik waar mogelijk 2FA.
  • Beperk toegang tot gevoelige informatie.
  • Zorg voor een actueel incidentenplan om te adequaat reageren op een hack.

Wij ondersteunen bedrijven en organisaties bij het nemen van deze maatregelen door voorlichting en maatwerk trainingen te geven.

Deze maatregelen beschermen je beter tegen hacks en de gevolgen ervan.

Bekijk hier een overzicht met hacks en datalekken, daar wil je niet bij komen te staan, toch?

https://www.datalekt.nl/