Skip to main content

AVG Training is een sterk samenwerkingsverband tussen de AVG specialisten van The Privacy Factory en experts in kennisoverdracht van E-ZY Learning. 

In het Landschap van Leren gaan veel trainingen op dezelfde manier. Er wordt eigenlijk weinig aandacht besteed aan een uniforme opbouw, borging en kennistoetsing: belangrijke didactische elementen. De kennis wordt overgedragen, de koffie wordt gedronken en nee, er zijn geen vragen meer – en vervolgens is de training afgerond. Probeer je een week later de stof terug te halen, dan zal je ontdekken dat er maar een klein deel is blijven hangen.

We zijn een gemêleerd gezelschap van stuk voor stuk doorgewinterde professionals. Wij wilden het anders doen. Dus gingen wij allemaal individueel op zoek naar een werkwijze die aansluit bij dat gevoel en de ambitie gericht op een hogere leeropbrengst voor individuele deelnemers. Daarin vonden we elkaar. Wij ontwikkelden een methodiek die voor ieder van ons het antwoord op het knagende gevoel gaf. Die ons unaniem 't gevoel geeft dat ’t wél kan. En tja, als een groep gelijkgestemde gepassioneerden écht met elkaar gaan sparren, stuiteren, sprankelen en bruisen, dan ontstaat er iets heel moois. Zoals E-ZY Learning.

Wij geloven in de hedendaagse wereld van digitale transformatie dat ‘meer leren in minder tijd’ het verschil zal maken tussen succes en mislukking. De manier waarop we werken en leren is veranderd. Actuele content, aangeboden op een effectieve en inspirerende wijze, is cruciaal voor succesvol organisatie breed leren. Onze doelstelling is vrij eenvoudig: Het duurzaam verbeteren van de wijze waarop organisaties kennis managen en hoe zij leren. Wij geloven dat trainen met gegarandeerd borgen van kennis essentieel is voor organisaties en hun medewerkers om maximaal te blijven presteren. Wij gaan voor de hoogst haalbare kennisoverdracht binnen organisaties.

The Privacy Factory (TPF) is sinds 2015 gespecialiseerd in het implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en informatiebeveiliging volgens de NEN 7510 of ISO 27001 norm. TPF heeft hiervoor een eigen platform ontwikkeld als een geïntegreerde ‘Software as a Service’ oplossing. Ook opleidingen op verschillende niveau's worden binnen deze oplossing aangeboden.  

The Privacy Factory heeft meer dan 300 organisatie geholpen met het passend implementeren van de AVG en het bewustmaken van medewerkers van het toepassen van deze wetgeving, waaronder meer dan 40 onderwijsinstellingen in het primair, voortgezet, beroeps- en hoger onderwijs. Binnen onze gedegen AVG-expertise hebben wij zodoende ook veel branche-specifieke kennis opgebouwd.

Onderdeel van ons opleidingsaanbod is een AVG-bewustwordingstraining via de Mobiele E-ZY-leer App. Dit platform van E-ZY Learning biedt de mogelijkheid om kennis te verwerven door in regelmatige kleine stappen lesstof aan te bieden wat leidt tot de meest efficiënte wijze van verwerven van kennis.