Skip to main content

Dé AVG training die

snel & effectief

de juiste kennis borgt

Maak AVG kennis binnen de organisatie aantoonbaar.

Over Onze AVG E-Learning

Bewustwordingstraining over AVG Wetgeving

Onze AVG e-learning is speciaal ontworpen om uitgebreide kennis te bieden over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor wordt de bewustwording in het omgaan met privacy gevoelige gegevens bij de medewerkers enorm verhoogd. Deze online training, bestaande uit drie afleveringen, behandelt de kernprincipes van de privacywetgeving die sinds 2018 van kracht is in de gehele EU, bekend als de GDPR (General Data Protection Regulation).

Inhoud en Impact van de AVG E-Learning

Deze AVG e-learning biedt in drie overzichtelijke modules inzicht in de impact van de AVG op de verwerking van persoonsgegevens binnen bedrijven, instellingen en overheidsinstanties. De training legt in begrijpelijke taal uit welke regels organisaties moeten volgen bij de verwerking van persoonsgegevens en hoe individuen controle hebben over hun privacygevoelige gegevens.

Maatwerk

De inhoud van de training wordt met maatwerk op de eigen organisatie toegespitst. Elk bedrijf heeft een eigen routeplan als het over AVG gaat. Hoe er met gegevens omgegaan wordt, met wie contact opgenomen moet worden bij calamiteiten, wie toeziet op de naleving etc.

Veel medewerkers zijn niet goed op de hoogte van wat de AVG voor hen en de organisatie inhoudt, terwijl bedrijven verplicht zijn hun personeel hierover te informeren. Onze e-learning is daarom ontworpen om medewerkers bewust te maken van de correcte omgang met persoonsgegevens, zonder dat ze experts hoeven te worden.

Belangrijke Leerdoelen van de AVG E-Learning

 • Rechten onder de AVG: Wat zijn jouw rechten met betrekking tot persoonsgegevens?
 • Organisatieverplichtingen onder de AVG: Welke plichten hebben organisaties?
 • Gevolgen voor organisaties: Hoe beïnvloedt de AVG bedrijfsprocessen?
 • Definitie van persoonsgegevens: Wat valt onder persoonsgegevens?
 • Privacy-by-Design: Hoe implementeer je privacy in de ontwerppraktijk?
 • Privacy-by-Default: Wat houdt standaard privacybescherming in?
 • Dataminimalisatie: Hoe minimaliseer je het gebruik van gegevens?
 • Kennistoetsen: Test je kennis om deze direct toe te kunnen passen in de praktijk.

Voortgang en Effectiviteit Volgen

De voortgang van de AVG e-learning kan worden gevolgd via de E-ZY leeromgeving. Dit biedt management en verantwoordelijken een duidelijk overzicht van de startdata, voortgang en afronding per medewerker.
Na afronding van de training voldoet de organisatie aan haar informatieplicht, en zijn medewerkers beter voorbereid om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens, zowel zakelijk als privé.

Ontdek Meer

Gratis Demo: Probeer onze e-learning uit met een gratis demo. Vraag hem meteen aan.

AVG & IB in de zorg

AVG & IB training voor zorginstellingen

Zorgorganisaties werken met zeer privacygevoelige informatie. Daarom wil je dat medewerkers extra goed geïnformeerd zijn.

 AVG & IB in het onderwijs

AVG & IB training in het onderwijs

Privacy gevoelige informatie over jongeren, dat vraagt extra kennis én aandacht van alle medewerkers. Misbruik wordt vaak onderschat.

 AVG & IB training voor semi-overheid

AVG & IB training voor de overheid

Overheden verzamelen heel veel, voor criminelen aantrekkelijke informatie, op één plek bij elkaar. Die wil je extra goed beschermen.

 AVG & IB training voor ondernemers

AVG & IB training voor ondernemers

Welke gegevens mogen verwerkt worden? Hoe wordt alles bewaard? Wat doe je bij een datalek? Dit wil je voor iedereen duidelijk hebben.

De Training app waarmee je AVG & IB kennis borgt.

De mobiele E-ZY Learning leerapp is een innovatief leerplatform dat leertijd bespaart en ervoor zorgt dat kennis ook echt geborgd wordt.

 • Leren doe je via smartphone, tablet, laptop of pc.
 • De apps worden veilig en gemakkelijk vanuit de app store geïnstalleerd.
 • Managementrapportages geven duidelijk inzicht in wie over welke kennis beschikt.
 • Bij calamiteiten kun je meteen aantonen dat iedereen over de gewenste kennis beschikt. 

Waarom kies je ons?

Mobiel leren

Mobiel leren draagt bij aan overal en altijd toegang tot de AVG & IB lesstof hebben en op elk voor jou passend moment kunnen leren.

Zo kun je in kleine stapjes de kennis borgen.

Meetbaar resultaat

Wij maken gebruik van dé training app waarmee je kennis bewezen en aantoonbaar kunt borgen.

Je weet na afloop zeker dat alle medewerkers de AVG & IB regels kennen.

Wij beschikken over de juiste kennis

Door onze unieke samenwerking met 'The privacy Factory International' kunnen wij het beste van opleiden én inhoud bieden.

Altijd verzekerd van de nieuwste kennis

Door de vele mogelijkheden van automatische herhalings- en opfristrainingen ben je altijd verzekerd van een goed opgeleid team dat privacy bewust zal opereren.

De juiste AVG & IB basis

Deze bewustwordingstrainingen richten zicht op de principes van de AVG regelgeving en Informatiebeveiliging en leert de medewerkers, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, de juiste diepgang om de kennis toe te passen in hun eigen werksituatie. 

In de training wordt ingegaan op de begrippen 'persoonsgegevens', 'grondslag', 'datalek' en 'verwerking' en op de principes waaraan elke verwerking moet voldoen.

Mobiel leren

Mobiel leren draagt bij aan overal en altijd toegang tot de AVG & IB lesstof hebben en op elk voor jou passend moment kunnen leren.

Zo kun je in kleine stapjes de kennis borgen.

Meetbaar resultaat

Wij maken gebruik van dé training app waarmee je kennis bewezen en aantoonbaar kunt borgen.

Je weet na afloop zeker dat alle medewerkers de AVG & IB regels kennen.

Wij beschikken over de juiste kennis

Door onze unieke samenwerking met 'The privacy Factory International' kunnen wij het beste van opleiden én inhoud bieden.

Altijd verzekerd van de nieuwste kennis

Door de vele mogelijkheden van automatische herhalings- en opfristrainingen ben je altijd verzekerd van een goed opgeleid team dat privacy bewust zal opereren.

De juiste AVG & IB basis

Deze bewustwordingstrainingen richten zicht op de principes van de AVG regelgeving en Informatiebeveiliging en leert de medewerkers, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, de juiste diepgang om de kennis toe te passen in hun eigen werksituatie. 

In de training wordt ingegaan op de begrippen 'persoonsgegevens', 'grondslag', 'datalek' en 'verwerking' en op de principes waaraan elke verwerking moet voldoen.

powered by