Skip to main content

AVG certificering

Goedkeuring van Criteria voor AVG-certificaten door Autoriteit Persoonsgegevens: Een Belangrijke Stap Richting Zorgvuldige Gegevensbescherming

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft criteria goedgekeurd voor het uitgeven van AVG-certificaten, waarmee organisaties en bedrijven dichter bij de mogelijkheid komen om een officiële AVG-certificering aan te vragen.

Wat veranderd door de AVG certificering?

Het goedkeuren van criteria markeert een belangrijke mijlpaal in het streven naar transparante gegevensverwerking en -bescherming. Een AVG-certificaat is een schriftelijke bevestiging dat een product, proces of dienst voldoet aan specifieke eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Waarom is de AVG certificering belangrijk?

Organisaties kunnen met een AVG-certificaat aantonen dat zij persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerken en beschermen. Hoewel het certificaat niet verplicht is, biedt het een waardevol middel voor bedrijven om het vertrouwen van klanten en doelgroepen te winnen.

Wat moet je weten over AVG-certificaten?

Alleen certificaten uitgegeven door geaccrediteerde organisaties worden erkend als AVG-certificaten. Een certificaat uitgegeven door een niet-geaccrediteerde organisatie geldt niet als zodanig, zelfs als het is gebaseerd op goedgekeurde criteria.

Blijvende AVG ontwikkelingen

Deze ontwikkeling onderstreept de voortdurende inspanningen om te voldoen aan de hoogste normen voor gegevensbescherming en biedt organisaties een concreet middel om hun inzet voor privacy te tonen. Volg ons voor meer updates over gegevensbescherming en AVG-naleving en bied medewerkers de juiste trainingen aan.

Vraag de demo aan. Gratis en vrijblijvend.