Skip to main content

AVG training voor het vergroten van de bewustwording

Deze AVG training is bedoeld voor het vergroten van de bewustwording met betrekking tot het omgaan met privacygevoelige informatie.

Door deze AVG training worden medewerkers op weg geholpen met het beter kunnen begrijpen en toepassen van de AVG in de dagelijkse werkzaamheden. Vaak onbewust en onbedoeld worden datalekken veroorzaakt, doordat AVG geen prioriteit heeft en niet in het onderbewuste van de medewerker leeft.

Het gezonde verstand kan veel problemen voorkomen, maar een basiskennis van de AVG is dan wel een vereiste. Je wilt dat duidelijk is hoe omgegaan moet worden met privacy gevoelige informatie, persoonsgegevens en wat te doen bij twijfel of echte problemen met data.

Ook moeten medewerkers weten welke persoonsgegevens ze wel en vooral niet mogen vastleggen in een geautomatiseerd systeem.

Wij kunnen de kennis met betrekking tot de AVG bij de medewerkers realiseren.

Deze AVG bewustwordingstraining geeft je praktijkgerichte uitleg over de werking van de AVG en kan met maatwerk aangepast worden zodat deze exact aansluit bij de eigen bedrijfscultuur inzake de AVG.

Het gaat met name om bewustwording. Daarmee kan snel al een grote mate van veiligheid verkregen worden. Welke persoonsgegevens worden waar en op welke manier verwerkt binnen de organisatie? Alleen met die kennis verkrijg je als een grotere verantwoordelijkheid.

Persoonsgegevens zijn er in vele mate soorten, AVG noemt dit categorieën. Bijvoorbeeld naam- en adresgegevens, telefoonnummers, foto’s, een klantprofiel, een persoonlijke notitie over een klant. Weet ook dat klanten recht hebben op het wijzigen of verwijderen van hun gegevens. Dan wil je weten welke gegevens dit zijn en met welk doel ze worden verwerkt.

Waar bestaat die verwerking precies uit en welke derden hebben ook toegang tot de gegevens. Bewust zijn van de AVG regels is van essentieel belang voor elke organisatie.

In de AVG training wordt onder andere aandacht gegeven aan;

  • Basisbegrippen m.b.t. de AVG.
  • Wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens.
  • Welke grondslagen voor het verwerken bestaan er.
  • Wat houd verwerken van persoonsgegevens in.
  • Alert zijn op datalekken en de handelingen bij een datalek.
  • Wie is binnen de organisatie de verantwoordelijke persoon en met welke vraagstukken kun je daar terecht.

Na deze training zijn medewerkers bewezen en aantoonbaar bewust van de AVG regels binnen de organisatie en bedachtzaam op datalekken.

Doordat je als organisatie kunt aantonen wie op welk moment en met welk resultaat de AVG training doorlopen heeft sta je bij eventuele problemen stukken sterker.

De training zorgt voor een natuurlijk borgingsproces van de informatie, waardoor medewerkers langdurig de opgenomen kennis kunnen toepassen.