Skip to main content

Deze training informatiebeveiliging kan het verschil maken

Een IB-bewustwordingstraining voor medewerkers vergroot het bewustzijn over informatiebeveiliging. Het doel van de training is medewerkers bewust te maken van risico’s, bedreigingen en best practices om gevoelige infor-matie te beschermen. In de training worden de hoofdlijnen van ISO 27001 en NEN 7510 aangeleerd via een mobiele app en topic-gerichte modules. Er wordt gewerkt aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin de medewerker zijn eigen werksituatie herkent.

Dit is wat je bereikt met deze training;

Bewustwording Creëren

De training begint met het creëren van bewustwording rondom het belang van informatiebeveiliging. Medewerkers leren 'waarom' het noodzakelijk is om gegevens te beschermen en hoe dit bijdraagt aan het behoud van de integriteit van de organisatie.

Basisprincipes van Informatiebeveiliging

De training behandelt de basisprincipes van informatiebeveiliging, zoals vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Medewerkers leren hoe deze principes van toepassing zijn op hun dagelijkse taken.

Identificatie van Bedreigingen

Medewerkers worden opgeleid om potentiële bedreigingen voor informatiebeveiliging te identificeren. Dit kan variëren van phishing-e-mails tot fysieke beveiligingsrisico's op en rond de werkplek.

Veilige Gedragspraktijken

De training legt de nadruk op veilige gedragspraktijken, zowel online als offline. Medewerkers leren hoe ze sterke wachtwoorden moeten kiezen, hoe ze veilig met gevoelige informatie moeten omgaan, en hoe ze de toegang tot bedrijfsmiddelen moeten beheren.

Rol van Medewerkers in Informatiebeveiliging

Medewerkers begrijpen hun specifieke rol in het waarborgen van informatiebeveiliging binnen de organisatie. Ze leren hoe ze incidenten kunnen melden en bijdragen aan een cultuur van proactieve beveiliging.

Naleving van Richtlijnen

De training belicht de naleving van regelgeving en beleidslijnen met betrekking tot informatiebeveiliging. Medewerkers worden zich bewust van de juridische en ethische verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensbescherming.

Risicobeheer

Medewerkers krijgen inzicht in risicobeheer in relatie tot informatiebeveiliging. Ze leren hoe ze risico's kunnen evalueren en beperken in hun dagelijkse werkzaamheden.

Continue Educatie

De training legt de nadruk op het belang van continue educatie. Blijf nieuwe en bestaande medewerkers regelmatig trainen. Zo zorgt de training Informatiebeveiliging ervoor dat alle medewerkers een actieve rol kunnen spelen in het waarborgen van de veiligheid van gegevens binnen de organisatie.

Maatwerk mogelijk

Hoewel de IB in basis voor iedereen gelijk is, begrijpen wij dat er binnen de organisatie op bepaalde zaken de nadruk gelegd wordt. Deze wil je in een training natuurlijk de nodige aandacht geven.

Hoewel de training direct inzetbaar is willen wij heel graag meewerken aan de implementatie van organisatie specifieke regels. Vraag er gerust naar.

De Bewustwordingstraining Informatiebeveiliging is erop gericht om deelnemers daadwerkelijk individueel te laten leren. Door middel van de algoritmes in de bevraging wordt dat ook bereikt. Na elke vraag volgt een korte uitleg waarmee de vereiste kennis wordt aangereikt. Succes gegarandeerd!

IB demotraining of gesprek aanvragen

Alleen zo kun je op een juiste en weloverwogen manier een goede keuze maken.