Skip to main content

Wat doet deze AVG training voor jou en je bedrijf?

Zorgt voor een goede basis

De basistraining AVG- bewustwording richt zicht op de principes van de AVG en leert uw medewerkers aan de hand van voorbeelden uit de praktijk de juiste diepgang om de AVG toe te passen in hun eigen werksituatie.  

In de training wordt ingegaan op de begrippen "persoonsgegevens" en "verwerking", en op de principes waaraan elke verwerking moet voldoen. Daarnaast wordt geleerd wat het begrip "wettelijke grondslag" inhoudt en welke grondslagen er zijn. De rollen die een organisatie kan hebben bij het verwerken van persoonsgegevens worden ook geleerd. Tevens wordt ingegaan op het begrip "doelbinding" en op het register van verwerkingen. Daarnaast leren uw medewerkers welke rechten de AVG aan betrokkenen verleent, hoe die rechten kunnen worden uitgeoefend en hoe een organisatie met deze rechten moet omgaan. 

Webinar (optioneel)

Naast deze e-learning bieden wij u de mogelijkheid gebruik te maken van onze AVG-bewustwording webinar. In ca. 1,5 uur worden uw medewerkers door onze AVG-specialist meegenomen door de lesstof en wordt dieper ingegaan op AVG-zaken die expliciet spelen binnen uw organisatie. Dit webinar kan voorafgaand aan de e-learing of juist achteraf gehouden worden. 
Vooraf kan dienen als kick-off en algemene introductie. 
Achteraf kunnen eventuele vragen beantwoord worden of een casus behandeld worden. 
De optie die u het baste lijkt plannen we samen in. 

Maatwerk mogelijk

Hoewel de AVG  in basis voor iedereen gelijk is, begrijpen wij dat er binnen de organisatie op bepaalde zaken de nadruk gelegd wordt. Deze wil je in een training natuurlijk de nodige aandacht geven.

Hoewel de training direct inzetbaar is willen wij heel graag meewerken aan de implementatie van organisatie specifieke regels. Vraag er gerust naar.

Verder zorgt deze training voor rust!

Jouw medewerkers én jijzelf zijn straks op de hoogte van de regels van de AVG. Iedereen binnen jou bedrijf weet met betrekking tot zijn of haar werkzaamheden waar hij of zij op moet letten, wat wel en niet mag en wanneer er aan de bel getrokken moet worden.

Een AVG bewustwordingstraining is de enige training die de AVG kennis sluitend maakt. Je weet dat de regels door deze training onuitwisbaar worden overgebracht op jouw medewerkers. Je kunt aanvullend met de AVG bedrijfsscan de organisatie goed doorlichten en aandachtspunten volledig in kaart brengen. Zo kun je binnen korte tijd orde op zaken stellen en een AVG veilige werkomgeving creëren.

AVG biedt kansen

Door ervoor te zorgen dat medewerkers AVG bewust zijn kun je een grote voorsprong opbouwen. Mocht er een keer iets mis gaan dan zal dat snel door je eigen organisatie ontdekt worden en kan erger voorkomen worden..
Daarnaast straal je vertrouwen naar je klanten en leveranciers uit als je laat zien dat jouw bedrijf AVG klaar is en alles in orde heeft.

Waarom een training met borging van de AVG kennis?

Het werkt mee aan de meerwaarde van de organisatie en rust binnen het management als je weet dat iedereen op de hoogte is van de AVG regels. De grootste vriend én vijand van de interne veiligheid is nog steeds het gezonde verstand. Een menselijke handeling in een verloren moment kan ernstige gevolgen hebben. Ook al heb je via de ICT alles technisch dichtgetimmerd.

Zijn de medewerkers echter op de hoogte van de regels en weten ze de valkuilen te herkennen dan is dat een absolute winst op de waarborging van de veiligheid van alle interne informatie, dus ook de persoonsgegevens.

Het AVG certificaat en accreditatie.

Ook al zijn er berichten die je anders zouden doen denken, er bestaat nog geen officieel AVG certificaat. Wel zijn er verschillende organisaties die hard op weg zijn om een erkende status te krijgen. Wij hebben daarom een exclusieve samenwerking met The Privacy Factory. Een Nederlandse onderneming die mee hebben gewerkt aan het tot stand komen van de training én de audits en bedrijfsscan kunnen uitvoeren.

Tevens zijn E-ZY Learning en TPF aangesloten bij de Europese organisatie EADPP. 

Een aantal van onze AVG trainingen beschikken over een SKJ accreditering wat aangeeft dat de inhoud en impact van de training hoog gewaardeerd zijn.

Wat is de waarde van een consult.

Door een compleet vreemde naar iets te laten kijken krijg je vaak de meest verfrissende inzichten. Zo is dat ook bij een veiligheidscheck binnen het bedrijf. Ook als je denkt de zaken nog zo goed geregeld te hebben is het fijn als je dat door een externe bevestigd krijgt of dat er wellicht toch nog een open achterdeurtje gevonden wordt.

Hoe dan ook ontzorgt een goede check met rapportage je enorm. Mocht er toch onverhoopt iets fout gaan dan kun je aan de AP met een gerust hart aantonen dat je er alles aan gedaan hebt dat binnen jouw vermogen ligt om het te voorkomen.

AVG demotraining of gesprek aanvragen

Alleen zo kun je op een juiste en weloverwogen manier een goede keuze maken.