Skip to main content

Het verschil tussen een Functionaris Gegevensbescherming (FG) en een Privacy Officer (PO).

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

 1. Rol en Verantwoordelijkheden:
  Een FG is een officiële functionaris die is aangesteld om ervoor te zorgen dat een organisatie voldoet aan de wetten en voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa. Ze zijn als het ware de 'waakhonden' van gegevensbescherming binnen een organisatie.
 2. Wettelijk Vereist:
  In sommige gevallen is het wettelijk verplicht om een FG aan te stellen, met name voor organisaties die op grote schaal persoonlijke gegevens verwerken.
 3. Onafhankelijkheid:
  Een FG moet onafhankelijk zijn en mag niet worden beïnvloed door de organisatie in de uitvoering van hun taken. Ze rapporteren rechtstreeks aan het hoogste management.
 4. Advies en Toezicht:
  FG's geven advies over gegevensbeschermingsaangelegenheden, voeren 'gegevensbeschermingseffect beoordelingen' uit en houden toezicht op de naleving van gegevensbeschermingsregels.

Privacy Officer (PO)

 1. Rol en Verantwoordelijkheden:
  Een Privacy Officer, ook bekend als een Privacy Manager of Chief Privacy Officer, is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures met betrekking tot gegevensbescherming binnen een organisatie.
 2. Meer Gericht op Beleid en Implementatie:
  In tegenstelling tot een FG, die meer toezicht en controle uitoefent, richt een Privacy Officer zich op het creëren van een beleidskader voor gegevensbescherming en zorgt ervoor dat de organisatie dit beleid in de praktijk brengt.
 3. Naleving van Beleid:
  De PO zorgt ervoor dat alle medewerkers en afdelingen begrijpen en voldoen aan het gegevensbeschermingsbeleid van de organisatie. Bijvoorbeeld door medewerkers een bewustwordingstraining te laten volgen. Ze werken samen met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat gegevens op een veilige manier worden verwerkt.

Belangrijkste Verschillen

 • Een FG is vaak wettelijk verplicht en heeft een meer toezichthoudende rol, terwijl een Privacy Officer zich richt op beleidsontwikkeling en implementatie.
 • De FG moet onafhankelijk zijn en rapporteert rechtstreeks aan het hoogste management, terwijl de Privacy Officer meestal rapporteert aan de functionaris die verantwoordelijk is voor compliance of het algemeen management.
 • Beide functies spelen een cruciale rol bij gegevensbescherming, maar hun focus en verantwoordelijkheden verschillen om de organisatie te helpen voldoen aan de wetten en regels voor gegevensbescherming.

In het kort: terwijl een FG toezicht houdt op naleving van de wet en onafhankelijk moet zijn, richt een Privacy Officer zich op het ontwikkelen en implementeren van beleid om ervoor te zorgen dat gegevens op de juiste manier worden behandeld binnen de organisatie. Samen werken ze aan het waarborgen van de privacy van persoonlijke gegevens.