Skip to main content

AVG e-learning: zorg dat je medewerkers op de hoogte zijn

De gemiddelde medewerker blijkt niet of slecht op de hoogte van wat de AVG voor hen en de organisatie inhoudt. Bedrijven zijn echter wel verplicht medewerkers hierover te informeren. De AVG e-learning geeft in begrijpelijke taal, inzicht in wat de plichten zijn van organisaties en welke rechten personen hebben. Deze e-learning is niet bedoeld om van medewerkers AVG-experts te maken, maar om ze inzicht te geven correct om te gaan met persoonsgegevens van zichzelf en die van anderen.

Over onze AVG e-learning

Misschien wel de beste AVG cursus voor werknemers, namelijk een e-learning speciaal gericht op de AVG wetgeving die bestaat uit de drie leerdoelen. De privacywet is sinds 25 mei 2018 van kracht en geldt in de gehele EU onder de term GDPR. Deze e-learning geeft up-to-date inzicht in de rechten en plichten voor het verwerken van persoonsgegevens.

De impact van de AVG op personen en organisaties

De AVG e-learning geeft in verschillende MicroPapers en video’s zicht op wat deze wetgeving betekent voor het verwerken van persoonsgegevens binnen bedrijven, instellingen en overheidsinstanties. Zo wordt er in begrijpelijke taal uitgelegd aan welke regels organisaties moeten voldoen bij het verwerken hiervan, en hoe personen de controle hebben over hun privacygevoelige gegevens. Bedrijven zijn verplicht medewerkers hierover te informeren

Hoofdlijnen AVG e-learning:

  • Welke rechten heb jij onder de AVG?
  • Welke plichten heeft de organisatie onder de AVG?
  • Welke gevolgen heeft dit voor organisaties?
  • Wat bedoelt de AVG met persoonsgegevens?
  • Wat betekent ‘privacy-by-design’ in de praktijk?
  • Wat betekent ‘privacy-by-default’ in de praktijk?
  • Wat betekent dataminimalisatie in de praktijk?
  • Wat zijn de regels bij een datalek?

Inzicht in de voortgang en het effect van de opleiding

De voortgang van deze opleiding kan worden gevolgd via het E-ZY Learning platform. Dit is een belangrijk onderdeel voor managers en leidinggevenden, omdat zij zo een duidelijk overzicht hebben met startdata, voortgang en afronding per medewerker. De lesstof wordt door onze lesmethode bewijsbaar geborgd.

Na afloop van de AVG e-learning heeft de organisatie voldaan aan haar informatieplicht. Medewerkers zullen bewuster en zorgvuldiger omgaan met persoonsgegevens, zowel zakelijk als privé.

Vraag de e-learning demo aan

Ervaar zelf hoe krachtig en toegankelijk onze e-learning is door hiervoor een gratis demo aan te vragen. Zo krijg je een goed beeld van onze prettige leermethode.

Lesmaterialen in eigen huisstijl en op maat

Het lesmateriaal bestaat uit documenten en video’s en de borging vind plaats aan de hand van leerkaarten. Lesmateriaal, certificaten, de uitstraling van de app kunnen we aanpassen aan de huisstijl van jouw organisatie. Denk hierbij aan kleuren, logo en contactgegevens. De inhoud van de training zal ook op maat worden gemaakt naar de geldende regels en voorwaarden die binnen jouw organisatie gelden.

De voortgang van de AVG bewustwording e-learning kan via ons rapportageplatform door de opdrachtgever worden gevolgd. Leidinggevenden hebben daarbij altijd inzage in de voortgang van iedere deelnemer gedurende het gehele traject. Het rapportageplatform geeft een duidelijk overzicht van startdata, voortgang en eindresultaten per deelnemer.

Vraag de demo aan. Gratis en vrijblijvend.