Skip to main content

Wet bevordering digitale weerbaarheid: wat betekent dit voor uw bedrijf?

Cybercriminaliteit is een toenemende bedreiging voor bedrijven van alle soorten en maten. In 2023 waren er meer dan 100.000 cyberincidenten in Nederland, waarvan 70% gericht was op kleine en middelgrote bedrijven (MKB). De Wet bevordering digitale weerbaarheid (Wbdwb), die naar verwachting in 2025 in werking treedt, beoogt de digitale weerbaarheid van het MKB te versterken.

Wat de Wbdwb voor uw bedrijf betekent:

 • Meer informatie over cyberdreigingen: De minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) krijgt de bevoegdheid om informatie over kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten te verzamelen en te delen met bedrijven. Dit helpt u om uw IT-systemen beter te beveiligen en cyberaanvallen te voorkomen.
 • Eenvoudiger melden van cyberincidenten: De Wbdwb maakt het eenvoudiger om cyberincidenten te melden. Dit helpt de overheid om een beter beeld te krijgen van de cyberdreigingen en om gerichter te kunnen adviseren.
 • Meer ondersteuning en advies: De minister van EZK krijgt de bevoegdheid om voorlichting en advies te geven aan bedrijven over digitale weerbaarheid. U kunt hier terecht voor praktische tips en ondersteuning bij het implementeren van beveiligingsmaatregelen.
 • Samenwerking met andere bedrijven: De Wbdwb stimuleert de samenwerking tussen bedrijven om de digitale weerbaarheid te vergroten. Dit kan bijvoorbeeld door het delen van kennis en ervaringen of door gezamenlijk te investeren in beveiligingsmaatregelen.

De voordelen van een betere digitale weerbaarheid:

 • Bescherming van uw bedrijfsgegevens: Een betere digitale weerbaarheid helpt u om uw bedrijfsgegevens te beschermen tegen cybercriminelen. Dit verkleint het risico op datalekken, reputatieschade en financiële schade.
 • Vertrouwen van uw klanten: Klanten verwachten dat hun gegevens veilig zijn bij uw bedrijf. Een betere digitale weerbaarheid helpt u om het vertrouwen van uw klanten te winnen en te behouden.
 • Continuïteit van uw bedrijfsvoering: Een cyberaanval kan uw bedrijfsvoering ernstig verstoren. Een betere digitale weerbaarheid helpt u om de impact van een cyberaanval te beperken en de continuïteit van uw bedrijfsvoering te waarborgen.

Hoe kunt u uw digitale weerbaarheid verbeteren?

Er zijn verschillende stappen die u kunt nemen om uw digitale weerbaarheid te verbeteren. Enkele tips:

 • Investeer in beveiligingssoftware: Installeer beveiligingssoftware op uw computers en mobiele apparaten om uw systemen te beschermen tegen virussen, malware en andere cyberdreigingen.
 • Maak gebruik van sterke wachtwoorden: Gebruik sterke wachtwoorden voor al uw online accounts en wijzig deze regelmatig.
 • Maak back-ups van uw data: Maak regelmatig back-ups van uw data om te voorkomen dat u deze verliest bij een cyberaanval.

En misschien wel de belangrijkste:

 • Train uw medewerkers: zodat zij zelfstandig cyberdreigingen leren te herkennen en te voorkomen.

Informeer bij ons naar de mogelijkheden.

De Wbdwb is een belangrijke stap voorwaarts in de bevordering van de digitale weerbaarheid van het MKB. Door gebruik te maken van de geboden informatie, ondersteuning en advies kunt u uw bedrijf beter beschermen tegen cybercriminaliteit.

Bronnen: