Skip to main content

Hoge urgentie in beveiliging via bewustwording

Een recent verslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) wijst op China en Rusland als een belangrijke bron van cyberdreigingen voor Nederland. Het rapport benadrukt dat China niet alleen spioneert, maar ook sabotage en beïnvloedingsoperaties uitvoert om strategische informatie te verkrijgen en economische belangen te bevorderen. Nederland wordt gezien als een aantrekkelijk doelwit vanwege de hoogwaardige kenniseconomie.

De AIVD dringt aan op versterkte weerbaarheid tegen cyberaanvallen, waarbij zowel de overheid als het bedrijfsleven actief moeten zijn. Nederland werkt aan nationale en internationale strategieën, waaronder investeringen in cybersecurity en publiek-private samenwerking.

Cyberaanvallen op Nederlandse bedrijven en overheidsinstellingen benadrukken de kwetsbaarheid van vitale infrastructuren. Nederland zet zich in voor strengere beveiligingsprotocollen en verbeterde samenwerking tussen publieke en private sector.

Het AIVD-rapport benadrukt de noodzaak van een dynamische aanpak van cyberveiligheid, waarbij bewustwording en internationale samenwerking cruciaal zijn voor een veilige digitale toekomst.

Medewerkers via trainingen bijscholen voor hun bewustwording omtrent het veilig omgaan met (privacy)gevoelige informatie, verhoogt het stukje ‘gezond verstand’ dat vaak een zeer belangrijke en brede basis vormt voor het op orde krijgen van de interne informatiebeveiliging.

Lees het AIVD rapport 2023 (PDF)